• JOIN в ActiveRecord

  2016-04-13 22:34:11

  Поділитися в Facebook Поділитися ВКонтакте Поділитися в Однокласниках

  Формати використання директиви JOIN із застосуванням ActiveRecord в контексті фреймворку CodeIgniter

  Реалізація JOIN в CodeIgniter:

  function get_all_users() {
   $this->db->select(u.id,u.user,r.title as role);
   $this->db->from('users u');
   $this->db->join('roles r','u.status=r.id','left');
   $query = $this->db->get();
   return $query->result_array();
  }

  Функція повертає результуючий масив із двох таблиць (users і roles), у якому кожному користувачу із таблиці users відповідає ID ролі з таблиці roles.