• Робота з DataGridView у C#

  2016-04-29 15:53:25

  Поділитися в Facebook Поділитися ВКонтакте Поділитися в Однокласниках

  Методи роботи із стандартним об'єктом DataGridView (відображення та обробка табличних даних) в Microsoft Visual Studio.

  Перевірка на наявність певної колонки в DataGrid View (DGV):

  if (my_dgv.Columns.Contains("some_column")
  {
  // код
  }

  Додавання рядка в DGV:

  int rowNumber = dgv.Rows.Add();
  dgv.Rows[rowNumber].Cells["ID"].Value = textBox1.Text;

  Перед цим потрібно додати колонки в DGV:

  dgv.Columns.Add("ID","id");
  // ID - ім'я колонки
  // id - заголовок (Header Text)

  Можна при додаванні рядка зразу передати його значення:

  dgv.Rows.Add(textBox1.Text);

  Видалення рядка:

  if (dgv.SelectedRows.Count > 0)
  {
   dgv.Rows.RemoveAt(dgv.SelectedRows[0].Index;
  }

  Встановлення поточної комірки:

  dgv_storage.CurrentCell = dgv_storage[1,0];
  // 1 - колонка, 0 - рядок

  Пошук рядка в DGV (з фільтрацією):

  private void tbx_serch_TextChanged (object sender, Eventargs e)
  {
   dgv_glossary.CurrentCell = null;
   for (int i=0; i<dgv_glossary.RowCount; i++)
   {
   if (dgv_glossary.Rows[i].Cells["title"].Value.ToString().ToLower().Contains(tbx_search.Text.ToLower()))
   {dgv_glossary.Rows[i].Visible=true;}
   else {dgv_glossary.Rows[i].Visible = false;}
   }
  }

  Очистити виділення:

  dgv1.ClearSelection();

  Налаштування ширини колонки у DGV:

  // явне задання ширини
  dgv_people.Columns["some_field"].Width = 20;
  
  // ширина - на всю доступну область
  dgv_people.Columns["some_field"].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;

  Слідкування за курсором миші (індекси комірок):

  Point point = new Point();
  private void dataGridView_CellMouseEnter (object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
  {
   point.x = e.ColumnIndex;
   point.y = e.RowIndex;
  }